Nola bete online dagoen periodontograma

Online dagoen periodontograma sortzeko hurrengo datuak sar daitezke: hortz-mugikortasuna, furkazio-lesioa, ertz gingibala (mm), zundaketa-sakonera (mm) eta oharrak. Poltsa periodontalak irudikatzen dituen eremu urdina automatikoki sortuko da, ertz gingibala adierazten duen marra gorria eta intsertzio-maila (poltsa periodontalaren hondoa) adierazten duen marra urdina definitzen direnean.

Furkazio-lesioaren gradua zirkulu bat erabiliz irudikatzen da. Zirkulu irekia (1. gradua), zirkuluerdia (2. gradua) eta zirkulu betea (3. gradua).

Manual for the digital recording of the online periodontal charting tool

Edozein hortzen zenbakia klikatzean, hortza bisualki ezabatuko da eta haren balio guztiak desagertuko dira. SHIFT tekla sakatua mantendu eta hortzaren zenbakian klik egin bere balio guztiak berrezartzeko.

Inplantearen botoian klik egiteak, hortzaren sinboloa inplante-sinboloarekin ordezkatuko du.

Odoltzea zundatzerakoan (OZ) eta bakterio-plaka hortz bakoitzeko 6 puntutan jasoko dira (hiru masail-aldean eta hiru mihi- edo ahosabai-aldean, hurrenez hurren).

Balore guztiak sartu eta gero, TAB tekla sakatu kurtsorea hurrengo eremura automatikoki pasatzeko.

Behin eta berriz furkazio-botoian klik eginez, edozein furkazio gradu jartzeko aukera izango dugu:
klik 1: 1. gradua
2 klik: 2. gradua
3 klik: 3. gradua
4 klik: berrezarri

Oharrean klik egiteak, hortz bakoitzerako ohar labur bat sartzea ahalbidetuko du.

Oharra:

Bakterio-plaka eta Odoltzea Zundatzerakoan erregistratzea sinplifika daiteke:

"Bakterio-plaka" edo "Odoltzea Zundatzerakoan" etiketan sakatuz, lerro osoa markatuko da. Etiketa berberetan SHIFT teklarekin klik eginez, lerroak berrezarriko dira.

SHIFT tekla sakatuta mantenduz, saguaren gezia airean geldi edukiz (klik egin gabe), taulak aktiba daitezke.


Nola gorde online dagoen periodontograma

Testu-dokumentuak ez bezala, online betetako periodontograma ezin da disko gogorrean gorde. Gainera, webgune honek ez du formularioan sartutako daturik gordetzen.

Hala ere, alternatiba gisa, webgunea Apple Macintosh eta PC Windows-ekin gorde daiteke PDF fitxategi gisa. "Print" komandoa erabiliz, imprimatze-elkarrizketa irekiko da, aukera hauetako bat hautatzeko: Adobe PDF edo FreePDF. PDF artxiboa gordetzerakoan, OK sakatzeak aukera emango dio erabiltzaileari fitxategiaren izena eta kokapena hautatzeko.

Print

Inprimatze-menuan "Save as PDF" aukeratu.

Online periodontal charting tool print preview

Oharra:

Orrialdearen tamaina A4 gisa konfiguratuta egon beharko da. Beharrezkoa bada (adibidez, Apple Safari-an), edukia % 100-etik behera murriz daiteke.

Deskargatu

Hurrengo periodontograma eskuzko grafiko gisa eskuragarri dago eta datu klinikoak aldiberean elektronikoki erregistratzerik ez badago, beranduago transferitu ahal izango dira.

Periodontal chart scoring sheet

Deskargatu: Periodontograma Islatzeko Orria

EU_Periodontograma_Islatzeko_Orria.pdf PDF

EU_Periodontograma_Islatzeko_Orria.xlsx Excel

Periodontograma klinikoaren kalibraketa

Periodontograma klinikoaren helburua hortzoiaren atzera-egiteak, zundaketa-sakonerak eta intsertzio-mailak, milimetrotan, hortzeko edo inplanteko 6 lokalizaziotan erregistratzea da. Neurketa guztietarako, zentzuzkoa izan daiteke zunda periodontalarekin hartutako erregistro guztiak biribiltzea.

1. Ertz gingibala, zundaketa-sakonera eta intsertzio-maila

Eremu bakoitzean, lehenik eta behin, "Ertz Gingibala"-ren balioa zehaztuko da eta, ondoren,"Zundaketa-Sakonera" neurtuko da. "Intsertzio-maila"-ren balioa, online dagoen periodontogramak kalkulatuko du eta diagraman lerro urdin batekin agertuko da.

"Ertz Gingibala", lehenengo balio gisa, ertz gingibal klinikoaren eta erreferentzia jakin baten arteko distantzia da, hala nola, kasu gehienetan, idun-lerroa. Koroaren marjinak eta errestaurazio-ertzak erreferentzia gisa aukeratu beharko lirateke, baldin eta gutxienez idun-lerrotik (IL) 3 mm erpinerantz badaude, bestela, erreferentziazko lerro birtual bat aukeratu beharko litzateke jatorrizko idun-lerroaren kokapenean.

"Zundaketa-Sakonera", bigarren balio gisa, ertz gingibalaren eta ildo gingibalaren edo poltsa periodontalaren hondoaren arteko distantzia da, hurrenez hurren.

Lokalizazio bakoitzeko "Intsertzio-Maila" formula honen arabera kalkulatuko da:

Zundaketa-Sakonera (mm) - Ertz Gingibala (mm) = Intsertzio-Maila (mm)

Periodonto osasuntsua

Periodonto osasuntsu batean, idun-lerroa ertz gingibalaren azpitik dago eta intsertzio-mailaren gainetik. Ez dago intsertzio-galerarik periodonto osasuntsua duten lekuetan.

Kasu honetan, ertz gingibalaren (1) eta zundaketa-sakoneraren (2) bi balioak berdin-berdinak dira.

Probing healthy periodontium

Goiko irudian, intsertzio-maila formula honen arabera kalkula daiteke:

Intsertzio-Maila 0 mm= Zundaketa-Sakonera 2 mm - Ertz Gingibala 2 mm

Inplante-inguruko ehun osasuntsua

Inplante-inguruko leku osasungarrietan, supraegituraren ertza inplante-inguruko mukosaren ertzetik nonbait beheraxeago aurkitzen da. Inplante-inguruko leku osasungarrietan ez dago hezur-galera albeolarrik.

Probing healthy implant

Goiko irudian, hezur albeolarraren (intsertzio) maila honako formula honetan oinarrituta kalkula daiteke:

Hezur albeolarraren (intsertzio) maila 2 mm = Zundaketa-Sakonera 3 mm - Ertz Mukosoa 1 mm

Hiperplasia gingibala (hortzoiaren handitzea)

Kasu batzuetan, idun-lerroa ertz gingibaletik oso behera koka daiteke, nahiz eta oraindik intsertzio-mailatik gora egon. Hau hortzoiaren handitze edo hiperplasia gingibaleko kasuetan gertatzen da.

Kasu honetan, berriro, ertz gingibalaren (1) eta zundaketa-sakoneraren (2) bi balioak berdin-berdinak dira.

Probing gingival overgrowth

Goiko irudian, intsertzio-maila honako formula honetan oinarrituta kalkula daiteke:

Intsertzio-Maila 0 mm = Zundaketa-Sakonera 5 mm - Ertz Gingibala 5 mm

Oharra: Pseudopoltsak intsertzio-galerarik gabeko 4 mm edo gehiagoko poltsak dira.

Inplante-inguruko ehun osasuntsua eremu estetikoan

Eremu estetikoko inplante-inguruko leku osasungarrietan, supraegituraren ertza inplante-inguruko mukosaren ertzetik beherago dago. Eremu estetikoko inplante-inguruko leku osasungarrietan ez dago hezur-galera albeolarrik.

Probing deep healthy implant

Goiko irudian, hezur albeolarraren (intsertzio) maila honako formula honetan oinarrituta kalkula daiteke:

Hezur Albeolarra (Intsertzio) maila 2 mm = Zundaketa-Sakonera 5 mm - Ertz Mukosoa 3 mm

Poltsa periodontala

Lokalizazio gaixo batzuetan, idun-lerroa ertz gingibaletik beheraxeago edo gorago egon daiteke. Ertz gingibalaren eta poltsa periodontalaren hondoaren arteko distantzia zundaketa-sakonera (2) gisa erregistratzen da.

Probing periodontal pocket

Goiko irudian, intsertzio-maila honako formula honetan oinarrituta kalkula daiteke:

Intsertzio-Maila 5 mm = Zundaketa-Sakonera 7 mm - Ertz Gingibala 2 mm

Oharra: Terapia periodontal aktiboaren ondoren, 4 mm baino gehiagoko poltsa periodontalei, hondar-poltsak deitzen zaie.

Inplante-inguruko poltsa

Periimplantitisa duten lekuetan, supraegituraren ertza inplante-inguruko mukosaren azpitik edo gainetik egon daiteke. Ertz mukosoaren eta poltsa periodontalaren hondoaren arteko distantzia, orduan, inplante-inguruko zundaketa-sakonera (2) bezala erregistratzen da.

Probing periimplantitis

Goiko irudian, hezur albeolarraren (intsertzio) maila honako formula honetan oinarrituta kalkula daiteke:

Hezur albeolarra (intsertzio) maila 6 mm = Zundaketa-Sakonera 7 mm - Ertz Mukosoa 1 mm

Hortzoiaren atzera-egitea

Hortzoiaren atzera-egitea, ertz gingibala idun-lerrotik erpinerantzago kokatzen denean ikusten den baldintza da. Ertz gingibala (1) bezala jasotako balioa, balio negatibo gisa erregistratu behar da.

Probing gingival recession

Goiko irudian, intsertzio-maila honako formula honetan oinarrituta kalkula daiteke:

Intsertzio-Maila 6 mm = Zundaketa-Sakonera 2 mm - Ertz Gingibala -4 mm

Inplante-inguruko atzera-egitea

Inplante-inguruko atzera-egitea, ertz mukosoa supraegituraren ertzetik erpinerantzago kokatzen denean ikusten den baldintza da. Ertz mukosoa (1) bezala jasotako balioa, balio negatibo gisa erregistratu behar da.

Probing periimplant recession

Goiko irudian, hezur albeolarraren (intsertzio) maila honako formula honetan oinarrituta kalkula daiteke:

Hezur albeolarraren (intsertzio) maila 4 mm = Zundaketa-Sakonera 2 mm - Ertz mukosoa 2 mm

Sei puntu hortz edo inplante bakoitzeko

Poltsa periodontalak eta intsertzio-mailak neurtzeko, hortz edo inplante bakoitzeko sei puntuak hautatzea kritikoa da. Alderdi oklusaletik begiratzen denean, hortz edo inplante bakoitza sei sekziotan banatzen da. Zundaketa-sakonera handiena duen kokaleku periodontal edo inplante-ingurukoa, sekzio bakoitzerako erregistratu behar da.

Probing six sites per tooth

Zunda periodontalaren angeluazioa

Zunda periodontala hortz-sustraiari luzetaka sartzen da, zundaketa-sakonera periodontala neurtzeko. Tresna hau hurbil-urrun norabidean A edo B angeluatu beharko litzateke, hurrenez hurren, hortzaren ardatz luzearekiko paraleloan mantenduz (masail- edo mihi-aldeko angeluazioak saihestu).

Angulation of the periodontal probe

2. Furkazio-lesioaren larritasuna

Furkazioak aztertzeko zundarekin, hagin guztien eta goiko masailezurreko lehenengo aurreko haginen furkazioak aztertu beharko dira. Zundaketaren osagai horizontala hurrengo irizpide hauen arabera sailkatuko da (0 - 3):

Probing furcation

0 gradua = Furkazio-lesioa ezin da detektatu

1. gradua = Furkazio-lesioa dago, ≤ 3 mm zundaketaren osagai horizontalarekin

2. gradua = Furkazio-lesioa dago, > 3 mm zundaketaren osagai horizontalarekin

3. gradua = Furkazioa irekita dago eta zunda alde batetik bestera pasatzen da

3. Hortz-mugikortasuna

Hortz-mugikortasuna zehaztu behar da alde aktibo bakarreko bi tresna erabiliz eta hurrengo irizpide hauen arabera sailkatuko da:

0 gradua = Hortz-mugikortasun normala (fisiologikoa)

1. gradua = Hortz-mugikortasuna detekta daiteke (≤ 1 mm horizontalki)

2. gradua = Hortz-mugikortasuna detekta daiteke (> 1 mm horizontalki)

3. gradua = Hortz-mugikortasun bertikala detekta daiteke